IAP-10. Kur un kā nepieciešams norādīt IAP sagatavošanas un uzraudzības stundas, ja plānots izmantot mazāk par projekta datu bāzē automātiski piešķirtajām 10 stundām?


IAP sadaļā “Komentārs” jānorāda plānotais IAP sagatavošanas un uzraudzības stundu skaits uz semestri.