IAP-18. Vai vienošanās starp pedagogu un izglītojamo jāgatavo viena uz visu mācību gadu?


Vienošanās starp pedagogu un izglītojamo tiek gatavota katram semestrim atsevišķi (tāpat kā IAP).