APUIS-05. Kāds datums jānorāda projekta datu bāzē, veicot dokumentu pievienošanu pašvaldības/VPII kartiņā? (http://pumpurs.izm.gov.lv/lv/apuis-05-kads-datums-janorada-projekta-datu-baze-veicot-dokumentu-pievienosanu-pasvaldibasvpii)


Nepieciešams norādīt faktisko dokumenta pievienošanas datumu, nevis datumu, kad dokuments ticis sagatavots.

Drukas versija (http://pumpurs.izm.gov.lv/lv/node/160/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.izm.gov.lv/apuis-05-kads-datums-janorada-projekta-datu-baze-veicot-dokumentu-pievienosanu-pasvaldibasvpii