APUIS-06. Nav iespējams atrast dokumentu, kas tika pievienots projekta datu bāzē. (http://pumpurs.izm.gov.lv/lv/apuis-06-nav-iespejams-atrast-dokumentu-kas-tika-pievienots-projekta-datu-baze)


Iespējams, ka, pievienojot dokumentu, tā nosaukums vai apraksts netika sastādīts tā, lai pēc kāda atslēgas vārda to varētu atrast. Failu nosaukumus nepieciešams veidot tā, lai tie atspoguļotu tā saturu (piemēram, Pasvaldiba_834_VK_izraksts_10_2019 un datnes apraksta laukā norādīt “Valsts Kases konta izraksts par 2019. gada oktobri”).

Drukas versija (http://pumpurs.izm.gov.lv/lv/node/161/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.izm.gov.lv/apuis-06-nav-iespejams-atrast-dokumentu-kas-tika-pievienots-projekta-datu-baze