DLUV-12. Ja izglītības iestādē jau ir 40 stundas nedēļā, vai drīkst slēgt līgumu ar pašvaldību? (http://pumpurs.izm.gov.lv/lv/dluv-12-ja-izglitibas-iestade-jau-ir-40-stundas-nedela-vai-drikst-slegt-ligumu-ar-pasvaldibu)


Drukas versija (http://pumpurs.izm.gov.lv/lv/node/261/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.izm.gov.lv/dluv-12-ja-izglitibas-iestade-jau-ir-40-stundas-nedela-vai-drikst-slegt-ligumu-ar-pasvaldibu