Projekts PuMPuRS atgriežas Latvijas Televīzijas ēterā ar KLASES IZAICINĀJUMU (http://pumpurs.izm.gov.lv/lv/projekts-pumpurs-atgriezas-latvijas-televizijas-etera-ar-klases-izaicinajumu)


Kad aiz loga ir tumšs, auksts, drēgns, kad no rīta nav vēlēšanās celties, lai ietu uz skolu, tad kaut kur ir jāmeklē spēks un motivācija turpināt mācīties.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšani”, jeb PuMPuRS, pagājušajā vasarā, kādā mežonīgā dabas nostūrī, aicināja satikies 16 pusaudžus no visas Latvijas, kuriem dažādu iemeslu dēļ radušies riski pārtraukt mācības. Viņi piekrita piedalīties āra dzīves nometnē, kur nebija nekāda komforta, kur katra diena bija izaicinājums – vai ir iespējams iztikt bez mobilā telefona, bez datorspēlēm, bez vecākiem?

Mēs ticam, ka sabiedrības līdzatbildības izjūta tiešā veidā var ietekmēt šo jauniešu dzīves, tāpēc aicinām ikvienu – katru sestdienu, plkst. 15.30, trīs mēnešu garumā, pievienoties jauniešu piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem KLASES IZAICINĀJUMĀ Latvijas Televīzijas ēterā.

12 sērijās mēs iepazīsim jauniešus, jutīsim līdzi grūtību pārvarēšanai, un galvenais – redzēsim, kā izmainās jaunietis, kad viņu vairs nevērtē pēc tā, cik labi viņš mācās, cik atbilstoši pieprasītajam atbild skolotājiem, bet kāda interesanta radoša personība slēpjas aiz spurainā pusaudža maskas.

Skatītājiem būs iespēja redzēt, kādi šie jaunieši bija agrāk, kādi ir tagad, un kā viņus izmainīja KLASES IZAICINĀJUMS.

Aicinām ieraudzīt tās iespējas, ko ikviens pieaugušais var piedāvāt jauniešiem, ieraudzīt spurainajos pusaudžos mūsu katra bērnus, kuriem nevajag nosodījumu un pārmetumus par kļūdām, bet piederības sajūtu un drošību!

Nometnē jaunieši piedalījās pēc īpaši izstrādātas programmas, kuras nolūks ir uzlabot jauniešu psihemocionālo veselību, veicināt dzīves prasmju apguvi un celt motivāciju mācībām.

KLASESIZAICINĀJUMS turpinās meklēt atbildes uz jautājumu - kā palīdzēt pusaudzim sarežģītajā, pārbaudījumiem un izaicinājumiem pilnajā sevis meklēšanas un izzināšanas procesā, kas notiek tad, kad viņa vide un apkārtējie cilvēki mainās.

Drukas versija (http://pumpurs.izm.gov.lv/lv/node/298/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.izm.gov.lv/projekts-pumpurs-atgriezas-latvijas-televizijas-etera-ar-klases-izaicinajumu