Jaunatnes projekti – pašvaldību kontaktpersonas (http://pumpurs.izm.gov.lv/lv/jaunatnes-projekti-pasvaldibu-kontaktpersonas)


Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus organizē pašvaldības, kuras ir PuMPuRS sadarbības partneri. Sīkāku informāciju aicinām meklēt attiecīgās pašvaldības mājaslapā un ar jautājumiem aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas.

Pašvaldības, kuras organizē PuMPuRS jaunatnes iniciatīvas projektus 2021. gada pavasara semestrī:

Pašvaldība Kontaktpersona Tālrunis E-pasts Projektu iesniegšanas termiņš (papildus informācija)

Zemgales reģions

Jelgavas novada pašvaldība Gatis Kasparinskis
Plānošanas un attīstības departamenta Attīstības nodaļas izglītības projektu vadītājs
63048487 gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv (mailto:gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv)

30.03.2021.-30.04.2021. (http://www.jelgavasnovads.lv/lv/novada-zinas/16649/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektu-macibu-motivacijas-palielinasanai)

Jaunjelgavas novada pašvaldība

Iluta Groza
Attīstības un projektu nodaļas projektu koordinatore

20233637 iluta.groza@jaunjelgava.lv (mailto:iluta.groza@jaunjelgava.lv)

30.03.2021.-26.04.2021. (https://www.jaunjelgava.lv/14489/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai/)

Jēkabpils novada pašvaldība Eva Sēle
Jaunatnes lietu speciāliste
29354160 eva.sele@jekabpils.lv (mailto:eva.sele@jekabpils.lv)

05.05.2021.-12.06.2021. (http://jekabpilsnovads.lv/?p=31206#more-31206)

Aknīstes novada pašvaldība

Evija Ķiķēna
Aknīstes Bērnu un jauniešu centra direktore

65266339
28349251
akn.bjc.evija@inbox.lv (mailto:akn.bjc.evija@inbox.lv)

28.04.2021.-28.05.2021. (http://www.akniste.lv/aknistes-novada-ikgadeji-tiek-izsludinats-jauniesu-iniciativu-projektu-konkurss-pumpurs)

Neretas novada pašvaldība Žanna Miezīte
Izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja
29339832 zanna.miezite@gmail.com (mailto:zanna.miezite@gmail.com)

26.03.2021.-30.04.2021. (https://neretasnovads.lv/?p=10408)

Kokneses novada pašvaldība Ieva Rusiņa
Attīstības nodaļas projektu vadītāja
27298666 ieva.rusina@koknese.lv (mailto:ieva.rusina@koknese.lv)

01.03.2021.-02.04.2021. (http://koknese.lv/projekti/aicinam_iesniegt_jaunatnes_iniciativas_projektus_macibu_motivacijas_palielinasanai)

Bauskas novada pašvaldība

Līga Briģe
Jaunatnes nodaļas vadītāja

25679965 liga.brige@bauska.lv (mailto:liga.brige@bauska.lv)

15.03.2021.-30.04.2021. (https://www.bauska.lv/lv/jaunumi/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai-8362)

Viesītes novada pašvaldība

Līva Liepiņa
Jaunatnes darbiniece

22006725 liva.liepina@jekabpils.lv (mailto:liva.liepina@jekabpils.lv)

24.05.2021.-22.06.2021. (https://www.viesite.lv/?p=55030)

Rundāles novada pašvaldība

Ilze Puķāne
Attīstības nodaļas projektu vadītāja asistente

25622180 ilze.pukane@rundale.lv (mailto:ilze.pukane@rundale.lv)

16.03.2021.-26.04.2021. (http://rundale.lv/aktualitates/projektu_konkurss_jaunatnei)

Salas novada pašvaldība

Linda Kalniņa
Jaunatnes lietu speciāliste

25712909 jaunatne@salas.lv (mailto:jaunatne@salas.lv)

17.04.2021.-17.05.2021. (https://www.salasnovads.lv/lv/aktualitates/projekti/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai-/)

Pļaviņu novada pašvaldība

Olita Znotiņa
Projektu vadītāja

27870290 olita.znotina@plavinas.lv (mailto:olita.znotina@plavinas.lv)

20.05.2021.-20.06.2021. (https://www.plavinunovads.lv/lv/jaunumi/izsludinats-atklato-projektu-konkurss-priekslaicigas-macibu-partrauksanas-riska-jauniesu)

Kurzemes reģions

Priekules novada pašvaldība Una Ržepicka
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
26101674 una.rzepicka@priekulesnovads.lv (mailto:una.rzepicka@priekulesnovads.lv)

05.03.2021.-16.04.2021. (http://www.priekulesnovads.lv/aktualitates/Aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai)

Liepājas pilsētas dome Dace Liepa
Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību jautājumos
63489144 dace.liepa@liepaja.edu.lv (mailto:dace.liepa@liepaja.edu.lv)

10.03.2021.-26.04.2021. (https://www.liepaja.lv/aicina-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai-pumpurs-2021-gada/)

Grobiņas novada pašvaldība

Anna Freiberga
Projektu vadītāja

63497965 anna.freiberga@grobinasnovads.lv (mailto:anna.freiberga@grobinasnovads.lv)

12.03.2021.-13.04.2021. (http://www.grobina.lv/index.php?Itemid=119&catid=10%3Avispareji&id=3408%3Aaicinm-iesniegt-jaunatnes-iniciatvas-projektus-mcbu-motivcijas-palielinanai&option=com_content&view=article)

Skrundas novada pašvaldība

Una Lepse
Izglītības nodaļas speciāliste

26542280
63322540
una.lepse@kuldiga.lv (mailto:una.lepse@kuldiga.lv)

01.04.2021.-10.05.2021. (http://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba-/aicina-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai/)

Saldus novada pašvaldība

Inta Kļava
Pašvaldības projekta vadītāja

20628802 inta.klava@saldus.lv (mailto:inta.klava@saldus.lv)

15.03.2021.-16.04.2021. (https://izglitiba.saldus.lv/aktuali/aktualitates/posts/lidz-16-aprilim-aicina-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai/)

Brocēnu novada pašvaldība Inta Kļava
Pašvaldības projekta vadītāja
20628802 inta.klava@saldus.lv (mailto:inta.klava@saldus.lv)

09.04.2021.-10.05.2021. (https://broceni.lv/novads/jaunumi/news/detail/News/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai.html)

Aizputes novada pašvaldība Antra Grasmane
PuMPuRS projekta koordinatore Aizputes novadā
63459151, 29466524 antra@aizpute.lv (mailto:antra@aizpute.lv)

01.04.2021.-30.04.2021. (https://www.aizputesnovads.lv/pasvaldiba/projekti/projektu-aktualitates/665-aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai)

Alsungas novada pašvaldība

Undīne Priedoliņa
Alsungas novada Izglītības pārvaldes vadītāja

25974446 izglitiba@alsunga.lv (mailto:izglitiba@alsunga.lv)

22.03.2021.-23.04.2021. (https://alsunga.lv/lv/read/1616139063-aicin%C4%81m-iesniegt-jaunatnes-iniciat%C4%ABvas-projektus-m%C4%81c%C4%ABbu-motiv%C4%81cijas-palielin%C4%81%C5%A1anai)

Kuldīgas novada pašvaldība Una Lepse
Izglītības nodaļas speciāliste

63322540, 26542280

una.lepse@kuldiga.lv (mailto:una.lepse@kuldiga.lv)

29.03.2021.-29.04.2021. (https://www.kuldiga.lv/izglitiba/5581-aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai-2021-gada)

Ventspils pilsētas pašvaldība Kristiāns Jacevičs
Ventspils Jauniešu mājas vadītājs
20238456 kristians.jacevics@ventspils.lv (mailto:kristians.jacevics@ventspils.lv)

14.05.2021.-14.06.2021. (http://vip.ventspils.lv/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai/)

Nīcas novada pašvaldība

Madara Mihelsone
Jaunatnes lietu speciāliste

25455173 madara.mihelsone@nica.lv (mailto:madara.mihelsone@nica.lv)

15.03.2021.-16.04.2021. (https://jauniesi.nica.lv/lv/zinas/jaunatnes-iniciativu-projektu-konkurss-nicas-novada/)

Ventspils novada pašvaldība Skaidrīte Diebele
Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste
22002755 skaidrite.diebele@ventspilsnd.lv (mailto:skaidrite.diebele@ventspilsnd.lv)

06.04.2021.-07.05.2021. (http://ventspilsnovads.lv/aktualitates/konkurss-par-jaunatnes-iesaisti-iniciativu-projektos/)

Latgales reģions

Daugavpils novada pašvaldība Milāna Loča
Izglītības pārvaldes jaunatnes projektu koordinatore
26793922 milana.loca@dnd.lv (mailto:milana.loca@dnd.lv)

05.05.2021.-04.06.2021. (https://www.daugavpilsnovads.lv/aicina-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai-2/)

Daugavpils pilsētas dome Lidija Plavinska
Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
28330063 lidija.plavinska@ip.daugavpils.lv (mailto:lidija.plavinska@ip.daugavpils.lv)

16.04.2021.-17.05.2021. (http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Profesionala/PUMPURS/210416_Sludinajums_pasvaldibam-2021.pdf)

Dagdas novada pašvaldība Tatjana Munda
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore
65681437 tatjana.munda@dagda.lv (mailto:tatjana.munda@dagda.lv)

04.03.2021.-08.04.2021. (http://www.dagda.lv/otherpages/pilns-zinas-saturs/backto/89/article/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai.html)

Aglonas novada pašvaldība Džeina Valaine
Jaunatnes lietu speciāliste
25882069 jauniesi@aglona.lv (mailto:jauniesi@aglona.lv)

18.03.2021.-07.05.2021. (http://www.aglona.lv/aktualitates/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai/)

Vārkavas novada pašvaldība

Eva Kondavniece
Jaunatnes lietu speciāliste

22147601 eva.kondavniece@varkava.lv (mailto:eva.kondavniece@varkava.lv)

01.07.2021.-02.08.2021. (http://www.varkava.lv/lv/kreisa-izvelne/jaunumi1/get/nid/5246)

Preiļu novada pašvaldība Sintija Ančeva
Jaunatnes lietu speciāliste
29327010 sintija.anceva@preili.lv (mailto:sintija.anceva@preili.lv)

01.04.2021.-05.05.2021. (https://preili.lv/212519/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai/)

Riebiņu novada pašvaldība

Sanita Kabakova
Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāja

65392868 sanita.kabakova@riebini.lv (mailto:sanita.kabakova@riebini.lv)

01.03.2021.-06.04.2021. (http://riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/4070)

Rēzeknes pilsētas dome Eleonora Ivanova
Jaunatnes lietu speciāliste
26033202 eleonora.ivanova@rezekne.lv (mailto:eleonora.ivanova@rezekne.lv)

15.03.2021.-16.04.2021. (https://rezekne.lv/2021/03/15/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai/)

Rēzeknes novada pašvaldība Aivars Mežatučs
Jaunatnes lietu speciālists
22013477 aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv (mailto:aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv)

10.05.2021.-10.06.2021. (https://rezeknesnovads.lv/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai/)

Viļānu novada pašvaldība Ilga Morozova
Izglītības un kultūras lietu speciāliste
64605833 izglitiba@vilani.lv (mailto:izglitiba@vilani.lv)

15.04.2021.-14.05.2021. (https://www.vilanunovads.lv/lv/jaunumi/jaunumi/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai/)

Rugāju novada pašvaldība Ieva Sīle
Projekta koordinatore
28765138 ieva.sile@rugaji.lv (mailto:ieva.sile@rugaji.lv)

24.03.2021.-30.04.2021. (https://rugaji.lv/news/1492-date.html)

Balvu novada pašvaldība

Linda Igaune
Finanšu un attīstības nodaļas finanšu ekonomiste

64521109, 20282401 linda.igaune@balvi.lv (mailto:linda.igaune@balvi.lv)

30.03.2021.-30.06.2021. (http://balvi.lv/projekti/23446-aicina-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai-2)

Viļakas novada pašvaldība Santa Šmite
Projektu vadītāja
64507216 santa.smite@balvi.lv (mailto:santa.smite@balvi.lv)

05.05.2021.-02.07.2021. (https://vilaka.lv/2021/05/05/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai/)

Baltinavas novada pašvaldība

Solvita Logina
Jaunatnes darba organizatore

22127528 solvitaire@gmail.com (mailto:solvitaire@gmail.com)

23.03.2021.-30.04.2021. (https://baltinava.lv/news/3103-aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai.html)

Kārsavas novada pašvaldība Ludmila Oļipova
Kārsavas vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā
28624025 ludmilaolipova@inbox.lv (mailto:ludmilaolipova@inbox.lv)

26.03.2021.-30.04.2021. (http://karsava.lv/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai/)

Vidzemes reģions

Varakļānu novada pašvaldība Aija Ščucka
Attīstības nodaļas vadītāja
27790015 aijasc@inbox.lv (mailto:aijasc@inbox.lv)

29.03.2021.-30.04.2021. (https://www.varaklani.lv/jaunumi/1722-30407)

Gulbenes novada pašvaldība Lelde Vilka
BNJC "Bāze" projektu vadītāja
28653482 lelde.vilka@gulbene.lv (mailto:lelde.vilka@gulbene.lv)

02.03.2021.-09.04.2021. (https://www.gulbene.lv/lv/projekti/aktivie-projekti/302-atbalsts-priekslaicigas-macibu-partrauksanas-samazinasanai-lidz-31-12-2022/8373-aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai)

Alūksnes novada pašvaldība Eva Aizupe
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore
64322402 eva.aizupe@aluksne.lv (mailto:eva.aizupe@aluksne.lv)

01.04.2021.-10.05.2021. (https://aluksne.lv/projektiwp/?p=81)

Madonas novada pašvaldība Vivita Vecozola
Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu koordinatore
64860071, 26378836 vivita.vecozola@madona.lv (mailto:vivita.vecozola@madona.lv)

01.04.2021.-05.05.2021. (https://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=10401)

Smiltenes novada pašvaldība

Līga Ice
Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

64707579 liga.ice@smiltene.lv (mailto:Liga.ice@smiltene.lv)

07.04.2021.-07.05.2021. (https://smiltene.lv/blog/class/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai/)

Valkas novada pašvaldība Romina Meļņika
Valkas novada dome Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa Jaunatnes lietu speciāliste
29472781 romina.melnika@valka.lv (mailto:romina.melnika@valka.lv)

30.04.2021.-31.05.2021. (http://vpb.valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/projekti-2/projekti-1/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai)

Cēsu novada pašvaldība Biruta Dambīte
Projektu vadītāja
64161822 biruta.dambite@cesis.lv (mailto:biruta.dambite@cesis.lv)

15.03.2021.-16.04.2021. (https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/izglitiba/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai/)

Valmieras pilsētas pašvaldība

Liene Dembovska
Valmieras izglītības pārvaldes izglītības projektu vadītāja

28640402 liene.dembovska@valmiera.lv (mailto:liene.dembovska@valmiera.lv)

30.04.2021.-01.06.2021. (https://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/izglitibas_zinas/24976_aicinam_iesniegt_jaunatnes_iniciativas_projektus_macibu_motivacijas_palielinasanai)

Burtnieku novada pašvaldība Daiga Kīna
Burtnieku novada jaunatnes lietu speciāliste
28602525 daiga.kina@burtniekunovads.lv (mailto:daiga.kina@burtniekunovads.lv)

26.04.2021.-26.05.2021. (https://www.burtniekunovads.lv/public/lat/jaunumi1/7590/)

Strenču novada pašvaldība Zaiga Auniņa
Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja
64715657, 26373938 zaiga.aunina@strencunovads.lv (mailto:zaiga.aunina@strencunovads.lv)

01.04.2021.-20.05.2021. (https://strencunovads.lv/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai/)

Rūjienas novada pašvaldība Daina Roze
Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra vadītāja
25450585 daina.roze@rujiena.lv (mailto:daina.roze@rujiena.lv)

01.03.2021.-12.04.2021. (http://www.rujiena.lv/public/request.php?l=lv&navi=119&p1=7&p2=7829)

Priekuļu novada pašvaldība

Anžela Kovaļova
Liepas pamatskolas direktore

64195444 anzela.kovalova@priekuli.lv (mailto:anzela.kovalova@priekuli.lv)

08.03.2021.-09.04.2021. (http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/projekti/4901-aicinajums-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai)

Beverīnas novada pašvaldība

Ilze Ozola
Jaunatnes lietu speciāliste

26105272 ilze.ozola@beverina.lv (mailto:ilze.ozola@beverina.lv)

15.03.2021.-30.04.2021. (http://www.beverinasnovads.lv/index.php/37-jauniesi/4955-aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai)

Rīgas reģions

Kandavas novada pašvaldība

Sintija Kokina
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

63107371 sintija.kokina@kandava.lv (mailto:sintija.kokina@kandava.lv)

01.04.2021.-30.04.2021. (http://kandava.lv/aktualitates1/aicinam_iesniegt_jaunatnes_iniciativas_projektus_macibu_motivacijas_palielinasanai)

Jaunpils novada pašvaldība

Ingūna Sīmane
Attīstības nodaļas projektu vadītāja

29454041 inguna.simane@jaunpils.lv (mailto:inguna.simane@jaunpils.lv)

08.03.2021.-16.04.2021. (http://www.jaunpils.lv/docs2021/pumpurs%202021%201.docx)

Tukuma novada pašvaldība

Ilze Jansone-Peipiņa
Izglītības pārvaldes multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece

26164405 ilze.jansone-peipina@tukums.lv (mailto:ilze.jansone-peipina@tukums.lv)

25.03.2021.-24.04.2021. (https://tukums.lv/lv/157-novada-pavaldba/10128-tukuma-novada-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-p%C4%81rvalde-aicina-iesniegt-jaunatnes-iniciat%C4%ABvas-projektus-m%C4%81c%C4%ABbu-motiv%C4%81cijas-palielin%C4%81%C5%A1anai)

Lielvārdes novada pašvaldība Dace Nikolaisone
Izglītības pārvaldes galvenais jaunatnes lietu speciālists
65020461 dace.nikolaisone@ogresnovads.lv (mailto:dace.nikolaisone@ogresnovads.lv)

08.04.2021.-07.05.2021. (http://www.lielvarde.lv/?Itemid=536&id=6317545&option=com_content&view=article)

Ķeguma novada pašvaldība Dace Nikolaisone
Izglītības pārvaldes galvenais jaunatnes lietu speciālists
65020461 dace.nikolaisone@ogresnovads.lv (mailto:dace.nikolaisone@ogresnovads.lv)

09.03.2021.-09.04.2021. (http://kegumanovads.lv/lv/projekti/projektu-jaunumi/5291-projekts-pumpurs2021)

Ogres novada pašvaldība Dace Nikolaisone
Izglītības pārvaldes galvenais jaunatnes lietu speciālists
65020461 dace.nikolaisone@ogresnovads.lv (mailto:dace.nikolaisone@ogresnovads.lv)

22.03.2021.-30.04.2021. (http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?doc=241017&page=0)

Siguldas novada pašvaldība

Daiga Melcere
Siguldas novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes projektu vadītāja

29100463 daiga.melcere@sigulda.lv (mailto:daiga.melcere@sigulda.lv)

19.04.2021.-19.05.2021. (https://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/20434/)

Baldones novada pašvaldība Renārs Manuilovs
Projektu vadītājs
29323110 renars.manuilovs@kekava.lv (mailto:renars.manuilovs@kekava.lv)

05.03.2021.-19.04.2021. (https://www.baldone.lv/lv/pasvaldiba/projekti/aktualitates_/3462_aicina_iesniegt_jaunatnes_iniciativas_projektus_macibu_motiv/)

Carnikavas novada pašvaldība

Laura Andrijonoka
Carnikavas novada domes Izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

28662905 laura.andrijonoka@carnikava.lv (mailto:laura.andrijonoka@carnikava.lv)

01.04.2021.-30.04.2021. (http://www.carnikava.lv/jaunumi/20-attistiba/5142-ari-sogad-aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai-2)

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Evija Majore
Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

26324186 evija.majore@edu.jurmala.lv (mailto:evija.majore@edu.jurmala.lv)

05.04.2021.-05.05.2021. (https://www.jurmala.lv/lv/sabiedriba/jaunumi_aktuali/izglitiba/78004-aicina-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai)

Saulkrastu novada pašvaldība

Inga Kārkliņa
Attīstības nodaļas Projektu vadītāja

28372658 inga.karklina@saulkrasti.lv (mailto:inga.karklina@saulkrasti.lv)

01.04.2021.-05.05.2021. (https://saulkrasti.lv/jaunumi/jauniesi/aicinam-iesniegt-jaunatnes-iniciativas-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai/)

Ķekavas novada pašvaldība

Elīzabeta Krēģere
Jaunatnes lietu speciāliste

26649477 elizabeta.kregere@kekava.lv (mailto:elizabeta.kregere@kekava.lv)

06.04.2021.-20.05.2021. (https://www.kekava.lv/pub/index.php?gid=7&id=189&lid=15800)

Rīga

Rīgas pilsētas dome Anna Līga Ermansone
Izglītības, kultūras un sporta departamenta projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" koordinatore darbam ar jaunatnes projektiem
67043604, 29123350 aklavina22@riga.lv (mailto:aklavina22@riga.lv)

09.03.2021.-09.04.2021. (https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/finansesanas-konkursi?target=182)

Informācija tabulā tiek regulāri atjaunota.

Drukas versija (http://pumpurs.izm.gov.lv/lv/node/71/printable/print)

Avota URL: http://pumpurs.izm.gov.lv/jaunatnes-projekti-pasvaldibu-kontaktpersonas