Jaunatnes projekti – pašvaldību kontaktpersonas


Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus organizē pašvaldības, kuras ir PuMPuRS sadarbības partneri. Sīkāku informāciju aicinām meklēt attiecīgās pašvaldības mājaslapā un ar jautājumiem aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas.

Pašvaldības, kuras organizē PuMPuRS jaunatnes iniciatīvas projektus 2022. gada pavasara semestrī:

Pašvaldība Kontaktpersona Tālrunis E-pasts Projektu iesniegšanas termiņš (papildus informācija)

Zemgales reģions

Aizkraukles novada pašvaldība Iluta Groza
Aizkraukles novada pašvaldības projektu koordinatore
28302224 iluta.groza@aizkraukle.lv

25.03.-29.04.2022.

Bauskas novada pašvaldība Līga Briģe
Jaunatnes nodaļas vadītāja
25679965 liga.brige@bauska.lv

14.03.-29.04.2022.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība Linda Vovere
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs” jaunatnes lietu speciāliste
29433212 linda.vovere@sc.jelgava.lv

4.03.-4.04.2022.

Jēkabpils novada pašvaldība Ilona Skrode
Izglītības darba speciāliste
29239225 ilona.skrode@edu.jekabpils.lv

1.04.-29.04.2022.

Kurzemes reģions

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Dinija Feldmane
Attīstības un uzņēmējdarbības daļas projektu koordinatore

27012644 dinija.feldmane@dkn.lv

28.02.-28.03.2022.

Kuldīgas novada pašvaldība

Inga Flugrāte
Izglītības nodaļas speciāliste

27839913 inga.flugrate@kuldigasnovads.lv

5.04.-5.05.2022.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība Dace Liepa
Speciāliste bērnu tiesību jautājumos
63489144 dace.liepa@liepaja.edu.lv

1.03.-14.04.2022.

Saldus novada pašvaldība Inta Kļava
Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu vadītājas asistente
29466430 inta.klava@saldus.lv

15.03.-20.04.2022.

Talsu novada pašvaldība Vēsma Gaiziņa
Izglītības darba speciāliste
26185617 vesma.gaizina@talsi.lv

1.03.-5.04.2022.

Ventspils novada pašvaldība Skaidrīte Diebele
Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste
22002755 skaidrite.diebele@ventspilsnd.lv

1.03.-31.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība Kristians Jacevičs
Ventspils Izglītības pārvaldes Komunikācijas nodaļas vadītājs
20238456 kristians.jacevics@ventspils.lv

2.03.-14.04.2022.

Latgales reģions

Augšdaugavas novada pašvaldība Milāna Loča
Izglītības pārvaldes jaunatnes projektu koordinatore
65437663 milana.loca@augsdaugavasnovads.lv

2.05.-26.05.2022.

Balvu novada pašvaldība Ieva Sīle
Projekta koordinatore
28765138 ieva.sile@balvi.lv

29.03.-29.04.2022.

Ludzas novada pašvaldība Eleonora Obrumāne
Ludzas novada BJC direktore
27704686 eleonora56@inbox.lv

18.03.-19.04.2022.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība Lidija Plavinska
Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
28330063, 65407437 lidija.plavinska@ip.daugavpils.lv

1.03.-31.03.2022.

Krāslavas novada pašvaldība

Tatjana Munda
Projektu speciāliste

65681712,
28336951

tatjana.munda@dagda.lv

5.04.-10.05.2022.

Preiļu novada pašvaldība Sintija Ančeva
Jaunatnes lietu speciāliste
28291082 sintija.anceva@preili.lv

4.04.-4.05.2022.

Rēzeknes novada pašvaldība Aivars Mežatučs
Jaunatnes lietu speciālists
22013477 aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv

21.02.-25.03.2022.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība Eleonora Ivanova
Jaunatnes lietu speciāliste
26033202 eleonora.ivanova@rezekne.lv

25.02.-25.03.2022.

Vidzemes reģions

Alūksnes novada pašvaldība Eva Aizupe
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore
64322402 eva.aizupe@aluksne.lv

4.04.-6.05.2022.

Cēsu novada pašvaldība Biruta Dambīte
Izglītības pārvaldes projektu vadītāja
26564529 biruta.dambite@cesis.lv

5.04.-6.05.2022.

Gulbenes novada pašvaldība Lelde Vilka
Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” projektu vadītāja
28653482 lelde.vilka@gulbene.lv

4.03.-4.04.2022.

Madonas novada pašvaldība Vivita Vecozola
Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu koordinatore
27303995 vivita.vecozola@madona.lv

1.03.-1.04.2022.

Smiltenes novada pašvaldība

Gunta Grigore
Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece

25441976 gunta.grigore@smiltenesnovads.lv

1.04.-6.05.2022.

Valkas novada pašvaldība Romina Meļņika
Valkas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste
29472781 romina.melnika@valka.lv

4.04.-6.05.2022.

Valmieras novada pašvaldība Liene Dembovska
Valmieras novada Izglītības pārvaldes izglītības projektu vadītāja
28640402 liene.dembovska@valmierasnovads.lv

1.04.-30.04.2022.

Varakļānu novada pašvaldība

Līna Nagle
Lietvede

27790010 lina.nagle@varaklani.lv

1.03.-1.04.2022.

Rīgas reģions

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība Evija Majore
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore
26324186 evija.majore@edu.jurmala.lv

1.04.-2.05.2022.

Ādažu novada pašvaldība

Ieva Pelcmane
Jaunatnes lietu speciāliste

26574716 ieva.pelcmane@adazi.lv

1.04.-10.05.2022.

Ķekavas novada pašvaldība

Līga Norvaiša
Jaunatnes lietu speciāliste

27891300 liga.norvaisa@kekava.lv

18.03.-25.04.2022.

Ogres novada pašvaldība Dace Nikolaisone
Ogres novada Izglītības pārvaldes, galvenā jaunatnes lietu speciāliste
65020461 dace.nikolaisone@ogresnovads.lv

28.02.-6.04.2022.

Saulkrastu novada pašvaldība Inga Kārkliņa
Pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja
28372658 inga.karklina@saulkrasti.lv

4.03.-4.04.2022.

Siguldas novada pašvaldība Daiga Melcere
Izglītības pārvaldes projektu vadītāja
29100463 daiga.melcere@sigulda.lv

24.03.-25.04.2022.

Tukuma novada pašvaldība Ilze Jansone-Peipiņa
Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece
26164405 ilze.jansone-peipina@tukums.lv

1.03.-31.03.2022.

Rīga

Rīgas valstspilsētas pašvaldība Anna Līga Ermansone
Departamenta projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” koordinatore darbam ar jaunatnes projektiem
29123350 anna.ermansone@riga.lv

9.03.-11.04.2022.

Informācija tabulā tiek regulāri atjaunota.