APUIS-05. Kāds datums jānorāda projekta datu bāzē, veicot dokumentu pievienošanu pašvaldības/VPII kartiņā?


Nepieciešams norādīt faktisko dokumenta pievienošanas datumu, nevis datumu, kad dokuments ticis sagatavots.