Projekta dalībniekiem


Publicitātes plakāts izvietošanai izglītības iestādēs (pdf)

Plakāti skolām

Projekta noslēgums

Projekta papildu budžeta konsultācijas

Projekta vadlīnijas

Veidlapas

Metodiskie atbalsta līdzekļi

  1. Infomateriāls – Konsultēšanas vadlīnijas
  2. Infomateriāls – Rekomendācijas uzvedībai un sadarbībai klasē
  3. Infomateriāls – Rekomendācijas darbam ar vecākiem
  4. Infomateriāls – Sadarbība audzināšanas jomā
  5. Infomateriāls – Rekomendācijas konfliktu risināšanai
  6. Infomateriāls – Rekomendācijas komunikācijai un sadarbības stiprināšanai

PMP prevencijas sistēma pašvaldībās

Videomateriāli

Piekļuves saite PuMPuRS datu operatīvajai sistēmai "IZM Atbalsta Pasākumi": http://ap.izm.gov.lv

Infografikas

Esi vērīgs – atpazīsti riskus

Skolas vides riski mācību pārtraukšanai

Kas ir supervīzija?

Logo

Ja nepieciešams saņemt logo failus citos formātos, lūdzam rakstīt uz pmp@ikvd.gov.lv.

Ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām iespējams iepazīties šeit.