Darbnīcas pašvaldību starpprofesionāļu komandām


Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros izglītojamiem tiek sniegts atbalsts ar mērķi samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Latvijas izglītības iestādēs. Lai nodrošinātu atbalstu PMP prevencijas sistēmas izveidei un pilnveidotu profesionālās kompetences attīstības bāzi, tiek nodrošinātas darbnīcas pašvaldību starpprofesionāļu komandām.

 

Mērķauditorija: pašvaldību institūciju speciālisti.

Veids: grupu.

Ilgums: 4 stundas (240 minūtes).

Mērķis: sniegt atbalstu PMP prevencijas sistēmas izveidei pašvaldībā. Veicināt PMP problēmsituāciju apzināšanos un rosināt to dziļāku izpēti un sasaisti ar citiem bērna labizjūtu izglītības iestādē, ģimenē un sociālajā vidē noteicošiem aspektiem.

Uzdevumi:

  • Veicināt izpratni par PMP problēmas specifiku un risku grupām katrā pašvaldībā;
  • Aktualizēt izglītības iestāžu lomu PMP risku mazināšanā un starpinstitūciju sadarbības nozīmīgumu;
  • Veidot starpinstitūciju sadarbības pašvērtējumu pašvaldībā;
  • Veicināt atbalsta sistēmas plānošanu starpprofesionāļu grupā;
  • Izvērtēt preventīvā darba iespējas PMP risku mazināšanā pašvaldībā;
  • Aktualizēt Preventīvo un intervences pasākuma vidēja termiņa plānu PMP risku mazināšanai pašvaldībā.

Darbnīcas nodrošina projekta eksperti. Darbnīca tiek nodrošināta katrā pašvaldībā, kura ir projekta sadarbības partneris.

Darbnīcas pašvaldībā nodrošināšanas kārtība: projekta īstenošanas laikā eksperti sazināsies ar pašvaldības koordinatoru, lai vienotos par darbnīcas norises laiku un vietu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar: Kristīne Liepiņa - t. 26529490, kristine.liepina@834.ikvd.gov.lv!