Pēdējā iespēja, lai pieteiktos projekta PuMPuRS īstenotajām supervīzijām


Ņemot vērā to, ka šis ir projekta PuMPuRS noslēdzošais gads, 2023./ 2024. mācību gada I semestrī skolotājiem un atbalsta personām vēl ir iespēja pieteikties projekta PuMPuRS supervizoru atbalstam, lai saņemtu konsultatīvo atbalstu ar profesionālo darbību saistītos jautājumos: stresa un izdegšanas mazināšana, sadarbības veidošana ar projektā iesaistītajiem skolēniem un viņu vecākiem, darba stratēģijas, dažādi ar darbu saistīti emocionāli jautājumi u.c.

Projekts PuMPuRS supervīzijas tiks īstenotas līdz 30.11.2023.

Tie pašvaldību un skolu vadības pārstāvji, kuri līdz šim ir saņēmuši projekta PuMPuRS ietvaros īstenoto Supervīziju atbalstu, projekta PuMPuRS noslēguma pētījuma ietvaros veiktajā aptaujā akcentē, ka supervīzijas ir bijušas ļoti noderīgas, īpaši ja tās tiek plānotas ilgtermiņā un notiek vairāk nekā viena sesija. Skolotāji, kuri saņēmuši uzsver, ka klātienes supervīzija ir ļoti nozīmīga gan savstarpējās sadarbības stiprināšanai, gan psiholoģiskam atbalstam un labjūtībai.

Supervīzija notiek grupā, tā ir arī lieliska iespēja stiprināt skolas personālu kā komandu un veicināt savstarpējo sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai. 

Līdz šim ir īstenotas 1250 no 1330 ieplānotām supervīzijām, sniedzot atbalstu skolotājiem un atbalsta personālam, kā arī mazinot profesionālās izdegšanas riskus.

Papildu informācija par supervīzijām ir pieejama šeit.

Ja Jūsu pedagogiem un atbalsta personālam ir nepieciešama supervīzija, lūgums sazināties ar Andreju Lūkinu – t. 28684847, andrejs.lukins@834.ikvd.gov.lv, lai pieteiktu papildu supervīziju!