PuMPuRS turpina sniegt atbalstu


No 2020. gada 26. oktobra līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs pamatizglītības un vidējās izglītības programmu apguve 7.–12. klasē notiks attālināti – to paredz 2020. gada 13. oktobrī, valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Mācības profesionālās izglītības iestādēs darbu turpina balstoties uz izglītības iestādes dibinātāja lēmumu.

LAI REALIZĒTU PROJEKTA KONSULTĀCIJAS ATTĀLINĀTI un tās būtu iespējams attiecināt, NEPIECIEŠAMS DIREKTORA RĪKOJUMS (rīkojums, kas attiecināms uz esošā IAP darbības periodu līdz 31.12.2020., kurā norāda:

 • kā tiks organizētas attālinātās konsultācijas (e-klasē/skype/whatsapp u.c.);
 • kādi pedagogi organizēs attālinātās konsultācijas;
 • kuriem izglītojamajiem tiks organizētas attālinātās konsultācijas (norāda arī plāna ID kodu);
 • kā izglītojamie apliecinās, ka konsultācija ir saņemta (e-pasts, e-klases ieraksts u.c.)

Ja konsultācijas tiek organizētas attālināti, vēršam uzmanību, ka KA veidlapās nepieciešams turpināt rakstīt sniegtās konsultācijas, bet izglītojamā paraksta vietā, KA veidlapai klāt liek izglītojamā apliecinājumu – e-pastu vai citu apliecinošu dokumentu. Izglītojamā paraksta vietā pedagogs norāda, kāds apliecinājums no izglītojamā ir saņemts. IZGLĪTOJAMAJAM NEPIECIEŠAMS APLIECINĀT KONSULTĀCIJAS SAŅEMŠANU VIENAS DIENAS LAIKĀ, lai konsultācijas sniegšanas datums sakristu ar izglītojamā apliecinājuma datumu!

Informācija VPII

Ja izglītojamais atrodas praksē un nepieciešams segt transporta, naktsmītņu vai ēdināšanas izmaksas, kuras nodrošina jau esošais ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs, tad arī nepieciešams direktora rīkojums, kurā norāda:

 • kuriem izglītojamajiem notiek prakse;
 • kur notiek prakse (nepieciešamības gadījumā var tikt prasīts iesniegt prakses dienasgrāmatu);
 • kā izglītojamies apliecinās, ka saņēmuši konkrēto atbalstu;
 • kā tiks organizēti atbalsta pasākumi.

NB! Attālinātās konsultācijas drīkst sniegt tikai pēc direktora rīkojuma. Direktora rīkojumu nepieciešams pievienot datu bāzē.
Vairāk info sazinoties ar projekta reģionālajiem koordinatoriem. Skatiet kontakti (http://www.pumpurs.lv/lv/kontakti)

Informācija par Jaunatnes iniciatīvu projektiem

 • Ja Jaunatnes iniciatīvu projektu aktivitātes saistītas ar interešu izglītības jomas aktivitātēm:
  No 2020. gada 17. oktobra līdz 6. novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības notiek attālināti, klātienē tās var īstenot tikai individuāli. Šādi paši nosacījumi attiecas arī amatiermākslas kolektīviem, tai skaitā koriem, orķestriem, deju un citiem tautas mākslas kolektīviem. Nodarbību ietvaros netiek rīkotas aktivitātes, publiski un privāti pasākumi, kuros piedalās izglītojamie un personas no citas apguves grupas, klases vai kolektīva. Tāpat dalībnieki nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām. 
 • Ja Jaunatnes iniciatīvu projektu aktivitātes saistītas ar sporta nodarbībām:
  No 2020. gada 17. oktobra līdz 6. novembrim organizētiem sporta treniņiem (nodarbībām) jānorisinās ārtelpās, individuāli vai attālināti. Organizējot grupu sporta treniņus ārtelpās, neizmanto ģērbtuves. No 2020. gada 17. oktobra līdz 6. novembrim aizliegts organizēt sporta pasākumus.

Vairāk informācijas par Jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanu: Ļubova Brežģe (t. 28628431, e-pasts: lubova.brezge@834.ikvd.gov.lv)

Pieaugot saslimstībai ar Covid-19 Latvijā un pasaulē, ekspertu un valdības īstenoto pasākumu mērķis ir pēc iespējas saglabāt ekonomisko aktivitāti valstī, vienlaikus pasargājot mūsu iedzīvotāju veselību. Pieņemtie ierobežojumi šobrīd ir optimāli un sabalansē riskus sabiedrības veselībai un nodrošina iespējas saimnieciskajai darbībai. Arī turpmāk epidemiologi rūpīgi analizēs situāciju, lai secinātu, vai šie ierobežojumi ir jāturpina vai jāpārskata.